phone_iphone +31(6) 13309839
email info@nellekehilhorst.nl

Extern projectleider verscherpt toezicht Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

meer planmatig handelen

Nadat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant onder verscherpt toezicht van de inspecties is geplaatst, is Nelleke Hilhorst in 2015 betrokken geweest als extern projectleider om de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering binnen Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant structureel te verbeteren.

Durk Kooistra, bestuurder, a.i van BJZ Noord-Brabant: “Al bijna een jaar werk ik samen met Nelleke. Met veel genoegen. Ze is mijn inhoudelijke sparringpartner voor de contacten met de inspecties. Daar heeft zij nadrukkelijk gezag”.

Verscherpt toezicht opgeheven

De inspecties hebben eind 2015 het verscherpt toezicht opgeheven. Nelleke heeft ingezet op een structureel tijdige start van de dwangmaatregelen (eerste contact binnen vijf werkdagen en Plan van Aanpak binnen zes weken), stroomlijnen van casuïstiekbesprekingen met meer aandacht voor risico’s en beter planmatig handelen (plan- check – act), verhelderde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, een helder beleid en instructie op klachten, incidenten en calamiteiten en relevante sturingsinformatie. Daarbij kon zij goed gebruik maken van haar eerdere ervaring als programma bestuurder Verscherpt Toezicht bij de William Schrikker groep (in 2013 onder verscherpt toezicht). Ondersteunend bij het opheffen van het toezicht was ook dat jeugdzorgaanbieders positieve berichten rapporteerden aan de inspecties.

Projectmanagement