phone_iphone +31(6) 13309839
email info@nellekehilhorst.nl

Gemachtigde namens waarnemend burgemeester van Aartsen

voor de aanpak in Wittenburg (Amsterdam Centrum)

Naar aanleiding van het schietincident heeft waarnemend burgmeester Van Aartsen samen met betrokken wethouders en de stadsdeelbestuurders en in samenspraak met de driehoek besloten tot een gezamenlijke geïntensiveerde aanpak.

Onmiddellijk na het incident ben ik vanuit het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) als gemachtigde aangesteld om gezamenlijk met spoed een integrale aanpak voor het gebied vorm te geven. De gemeenteraad heeft de geïntensiveerde integrale aanpak onderschreven en volledige medewerking toegezegd.

De gemachtigde heeft de opdracht om in nauwe samenwerking met gemeentelijke -en netwerkpartners te signaleren, initiëren, bewaken en waar nodig te escaleren. Voor deze stedelijke opgave is tevens gevraagd systeemfouten te signaleren en te agenderen.

Het is een gezamenlijke aanpak waarbij extra focus en inzet wordt geleverd door politie, het Openbaar Ministerie en gemeentelijke organisaties. En ook door onderwijsinstellingen, jongerenwerk, veldwerk, straatcoaches, de Ouder- en
Kindteams, Samen DOEN, het Preventief Interventieteam, de gespecialiseerde jeugdzorg, Gecertificeerde Instellingen (jeugdbescherming- jeugdreclassering) en Veilig Thuis.

Doelen zijn het verminderen van het risico op (ernstige) criminaliteit, verbeteren van de leefbaarheid en verhogen van het veiligheidsgevoel van bewoners.

De subdoelen:

  • Voorkomen van blijvend psychisch letsel door inzet van psycho-sociale hulp aan slachtoffers.
  • Voorkomen van overlast en (doorgroei in) criminaliteit van jongeren/ jongvolwassenen door inzet van opsporing, repressie, zorg en preventie.
  • Versterken van netwerken (ouders, scholen, jongerenwerkers).
  • Verhogen van veiligheid en leefbaarheid in de buurt (T&H, opsporing & vervolging, wijkveiligheid, meldingsbereidheid, veiligheidsgevoelens en fysieke infrastructuur).
  • Geleerde lessen voor de hele stad ophalen.

Projectmanagement