phone_iphone +31(6) 13309839
email info@nellekehilhorst.nl

Projectleider Donnermiddelen

voor de aanpak van Marokkaans-Nederlandse risicojongeren

Projectleider Donnermiddelen namens de gemeente Amsterdam: inzet middelen (€ 2 miljoen op jaarbasis) vanuit ministerie van V&J voor aanpak Marokkaans-Nederlandse risicojongeren (2006 – 2014). In die periode is onder meer gestart met de OMPG aanpak; de aanpak voor overlastgevende multi probleem gezinnen.

Projectmanagement