phone_iphone +31(6) 13309839
email info@nellekehilhorst.nl

projectleider transformatie verblijf

Jeugdhulpaanbieder Spirit

Het betreft het opnieuw bekijken van het verblijfsaanbod van Spirit en het waar nodig en mogelijk transformeren in alternatieven voor verblijf of een beter passend verblijf.

Projectmanagement