phone_iphone +31(6) 13309839
email info@nellekehilhorst.nl

Advies aan de gemeente Amsterdam over aanpak risicojeugd

adviseur in kader van transitie jeugdzorg

Adviseur en penvoerder aanpak bij de ontwikkeling van de aanpak - Om het kind enin het bijzonder de aansluiting van risicojeugd binnen die aanpak gemeente Amsterdam

(stadsdelen, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en Openbare Orde en Veiligheid),
in opdracht van de gemeente Amsterdam (2012 – 2013).

Coaching en advies