phone_iphone +31(6) 13309839
email info@nellekehilhorst.nl

Opstellen Learn2Work

alternatief voor uithuisplaatsing

​Het plan behelst een innovatieve ’ wrap around’ aanpak voor jongeren uit Amsterdam als alternatief voor uithuisplaatsing vanwege forse problemen op meerdere leefgebieden. Het gaat om een laatste kans bieden aan jongeren die (nog) niet kunnen profiteren van een reguliere onderwijssetting ook al is deze heel praktijkgericht en die meer baat hebben bij werkend leren in combinatie met zeer stevige en persoonlijke hulp en begeleiding. Belangrijke uitgangspunten zijn verder het scheppen van heldere verwachtingen en consequenties: hard op gedrag, zacht op de persoon en samenwerking tussen alle betrokkenen (inclusief ouders) met een duidelijke verdeling van taken.

Coaching en advies