phone_iphone +31(6) 13309839
email info@nellekehilhorst.nl

Opstellen business case Kleinschalige Voorziening Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd

als alternatief voor een jeugdgevangenis

In gezamenlijke opdracht van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de burgemeester en wethouder Jeugd van Amsterdam heeft Nelleke Hilhorst met medewerking van Karin Schaafsma (DSP-groep) in 2015 een business case opgesteld voor een pilot Kleinschalige Voorziening in Amsterdam. Deze voorziening biedt een alternatief voor plaatsing in een verder weg gelegen Justitiële Jeugdinrichting (JJI). De Kleinschalige Voorziening is een locatie waar jongeren uit Amsterdam en omgeving de periode van voorlopige hechtenis – in afwachting van hun vonnis – kunnen doorbrengen dichtbij hun school, ouders/netwerk.

De business case beschrijft hoe het nieuwe concept van de Kleinschalige Voorziening eruit kan zien en wat het kost. Om breed commitment voor de visie en uitgangspunten voor de Kleinschalige Voorziening te verkrijgen zijn veel gesprekken gevoerd en ook enkele stedelijke sessies georganiseerd met vertegenwoordigers van de gemeente, DJI (JJI’s en PI’s), RM, OM, advocatuur, Raad voor de Kinderbescherming, Gecertificeerde Instelling, 3RO, politie, onderwijs, jeugdzorg, (ggz)behandeling, begeleiding, wetenschap et cetera.

Coaching en advies