phone_iphone +31(6) 13309839
email info@nellekehilhorst.nl

Landelijke pilots adolescentenstrafrecht

Evaluatie

Op 1 april 2014 wordt het wetsvoorstel adolescentenstrafrecht (ASR) van kracht. Hierdoor wordt meer rekening gehouden met de ontwikkelingsfase van adolescenten.

Van september 2012 tot mei 2013 is in Almelo en Groningen het adolescentenstrafrecht uitgeprobeerd. DSP-groep heeft in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie twee pilots gevolgd en geëvalueerd.

Coaching en advies