phone_iphone +31(6) 13309839
email info@nellekehilhorst.nl

Prospectieve Risico Inventarisatie (PRI)

Jeugdbescherming west

Prospectieve Risico Inventarisatie (PRI) van de primaire processen Jeugdbescherming west, zoals jeugdbescherming, jeugdreclassering, VOTS, crisisdienst (binnen - en buiten kantoortijden). Op basis van de kans X het risico is een score toegekend en zijn verbetervoorstellen geformuleerd.

In opdracht van Jeugdbescherming west (2017).

Coaching en advies