phone_iphone +31(6) 13309839
email info@nellekehilhorst.nl

Secretaris van het Regionaal Overlegorgaan Jeugdzorg

in 2005

Secretaris van het Regionaal Overlegorgaan Jeugdzorg voor de agglomeratie Amsterdam (ROA) (2005).

Coaching en advies