phone_iphone +31(6) 13309839
email info@nellekehilhorst.nl

Coaching verbindingsfunctionarissen binnen het Actiecentrum Veiligheid en Zorg

feedback op functioneren

Nelleke geeft de individuele verbindingsfunctionarissen feedback op hun functioneren. Ze voert gesprekken met hen en ketenpartners als politie, JBRA, WSG, de Raad voor de Kinderbescherming en ZM (rechter commissaris) ten behoeve van de doorontwikkeling van de functie en de interventie Toezicht & Begeleidingsgesprekken.

Marieke Berkhout, zorgcoördinator stadsdeel Noord:
Nelleke is inspirerend, warm en energiek. Ze is goed op de hoogte van de inhoud en schakelt makkelijk tussen verschillende niveaus.

Coaching en advies