phone_iphone +31(6) 13309839
email info@nellekehilhorst.nl

Verbeterplan JJI t JOC en de Hartelborgt

naar aanleiding van inspectierapporten

Monitoring van de verbeterplannen van de justitiële jeugdinrichting het JOC (tegenwoordig Amsterbaken) (2008 – 2009).

Naar aanleiding van een negatief rapport van de Inspectie ingehuurd om verbeterplannen te maken en de gerealiseerde verbeteringen te monitoren. Bij het JOC ingehuurd door de bestuurders van Spirit (waar het JOC onderdeel van uitmaakt) en bij de Hartelborgt door de directeur. Na een jaar was bij beide instellingen de score substantieel verhoogd.

Coaching en advies