phone_iphone +31(6) 13309839
email info@nellekehilhorst.nl

Analyse van de generieke gezinsaanpak

Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA)

Beschrijven van de Generieke Gezinsgerichte Werkwijze voor JBRA zodat het voor gemeenten duidelijker wordt wat hun specifieke aanpak inhoudt; tevens check op risicomanagement bij de bespreking van casuïstiek (2015).
In opdracht van Jeugdbescherming regio Amsterdam)

Coaching en advies