phone_iphone +31(6) 13309839
email info@nellekehilhorst.nl

Intensieve Forensische Aanpak (IFA)

mede bedenker van de vernieuwende aanpak

De Intensieve Forensische Aanpak van Spirit Amsterdam is bedoeld voor jongeren en jongvolwassen van 16 tot en met 23 jaar die veelvuldig en/of voor een ernstig misdrijf in aanraking zijn geweest met politie en justitie. IFA is innovatief door de hechte combinatie van straf en zorg en de inzet op lange termijn oplossingen. Personen op de top-600 lijst krijgen voorrang bij iFA.

IFA is ambitieus, want gericht op een doelgroep die moeilijk, weerbarstig en complex is. IFA moet deze groep jongeren en jong volwassenen bewegen af te zien van een criminele carrière. Het is ook een innovatief programma, omdat het op nieuwe, weldoordachte manieren straf en zorg in individuele arrangementen combineert – hetgeen alleen mogelijk is omdat straf- en zorgpartners vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid werken binnen iFA.

Een ander belangrijk kenmerk van iFA is de inzet op lange termijn oplossingen – en dan gaat het erom voor de jongere/jongvolwassene een goede basis voor maatschappelijk functioneren te leggen (sociaal netwerk, mentor, woonsituatie, onderwijs, werk en inkomen) vanuit de wetenschap dat zo’n basis terugval in de criminaliteit helpt voorkomen.


Coaching en advies