phone_iphone +31(6) 13309839
email info@nellekehilhorst.nl

Evaluatie van de netwerk- en trajectberaden

in Justitiële Jeugdinrichtingen

Projectleider onderzoek Nazorg: evaluatie van de netwerk- en trajectberaden, in opdracht van het WODC (2008 – 2009).
In het kader van een trajectbenadering maakt het verblijf in een JJI deel uit van een langer lopend traject. De JJI’s, de Raad voor de Kinderbescherming, de Jeugdreclassering en de gemeenten werken samen en maken op basis van de beschikbare informatie direct na binnenkomst een nazorgplan.

Onderzoek