phone_iphone +31(6) 13309839
email info@nellekehilhorst.nl

Overwegingen voor het adviseren van een gedragsbeïnvloedende maatregel

een onderzoeksrapport

Sinds 1 februari 2008 kan aan jongeren die een of meer strafbare feiten hebben gepleegd een ‘gedragsbeïnvloedende maatregel’ (GBM) worden opgelegd. Met de GBM zijn de mogelijkheden tot gedragsbeïnvloeding van jeugdigen die één of meer strafbare feiten hebben begaan verruimd. De oude sanctiemogelijkheden boden volgens de wetgever namelijk te weinig ruimte voor een pedagogische aanpak waarbij kan worden voorzien in een eventuele behoefte aan jeugdzorg: niet de oorzaak, de inadequate opvoedingssituatie, maar de symptomen daarvan: de strafbare feiten, werden aangepakt.

Deze wijziging vloeit voort uit het Programma Aanpak Jeugdcriminaliteit Jeugd Terecht. Gesteld is dat een strafrechtelijke aanpak van jeugdigen eerder effectief is wanneer deze gericht is op het (eerder inzetten) op (her)opvoeding van de jeugdige, waarbij de beïnvloeding van het gedrag centraal staat.

Het onderzoek van DSP-groep uit 2010 heeft tot doel te achterhalen welke inhoudelijke overwegingen Raadsmedewerkers en gedragsdeskundigen van de Raad maken bij het onderzoeken en het adviseren van de GBM.

Onderzoek