phone_iphone +31(6) 13309839
email info@nellekehilhorst.nl

Gezinsmanagers in Marokkaans-Nederlandse gezinnen

wijwegwijzer voor en door gemeenten

In opdracht van het ministerie van VROM heeft DSP-groep in een boekje uitgebracht met een aantal praktische tips en goede voorbeelden.

De specifieke groep Marokkaans- Nederlandse probleemgezinnen maakt relatief te weinig en te laat gebruik van de bestaande hulpverlening. Hulpverleners van verschillende instanties bereiken deze doelgroep onvoldoende, terwijl de gezinsproblemen er soms niet om liegen. Dit heeft meerdere oorzaken. Soms hebben deze gezinnen weinig of geen vertrouwen in de hulpverlening, soms zijn zij niet bekend met de mogelijkheden en/of beheersen zij de Nederlandse taal onvoldoende. Ook cultuurverschillen spelen een rol. Inzet van een gezinsmanager kan in deze situatie uitkomst bieden.

Onderzoek