phone_iphone +31(6) 13309839
email info@nellekehilhorst.nl

Veiligheidshuizen en de aanpak van Marokkaanse Nederlandse risicojongeren

een wegwijzer voor en door gemeenten

Deze wegwijzer is in 2011 geschreven door DSP-groep in opdracht van het ministerie van BZK. Het is een uitwerking van de themasessie ‘Veiligheidshuizen’ die op 16 november 2010 heeft plaatsgevonden. Daarnaast is de kennis en expertise van DSP-groep benut. De themasessie kwam voort uit het samenwerkingsverband van de Gemeentelijke aanpak van Marokkaans-Nederlandse risicojongeren. Gemeenschappelijk doel is om een trendbreuk te realiseren in de oververtegenwoordiging van Marokkaans-Nederlandse jongeren in overlast, criminaliteit, schooluitval en werk-
loosheid.

Onderzoek