phone_iphone +31(6) 13309839
email info@nellekehilhorst.nl

Proces-evaluatie van de ketenunits

de voorloper van het huidige AcVZ

Projectleider onderzoek naar de evaluatie van de Ketenunits in Amsterdam (2005 - 2006), in opdracht van de gemeente Amsterdam.

De vijf ketenunits zijn ingevoerd na de evaluatie van Justitie in de Buurt. In de Ketenunit werken organisaties als politie, OM, Raad voor de Kinderbescherming, gemeente en (jeugd)zorginstellingen intensief samen bij de de aanpak van jeugdcriminaliteit en veelplegers.

Onderzoek