phone_iphone +31(6) 13309839
email info@nellekehilhorst.nl

Vroegtijdige Interventie Gezinnen (VIG) in Amsterdam Noord

een monitor

Aanleiding voor het project was de constatering dat veel jongeren uit de groepsaanpak uit gezinnen komen waarin de ouders ernstig in gebreke blijven met betrekking tot de opvoeding en het geven van een stabiele thuisbasis. Bovendien is een aantal gezinnen onbereikbaar voor adequate hulpverlening.

Het project VIG maakt onderdeel uit van het programma Jeugd & Veiligheid, met als doelen sociale activering van gezinsleden, het ondersteunen van
kinderen bij hun schoolcarrière, het ondersteunen van ouders bij het opvoeden van hun kinderen en het tegengaan van jeugdoverlast en –criminaliteit.

DSP-groep heeft dit onderzoek in 2008 uitgevoerd.

Onderzoek