phone_iphone +31(6) 13309839
email info@nellekehilhorst.nl

Monitor Besloten Behandelgroep 12- Horizon

Horizon jeugdzorg en onderwijs

Projectleider onderzoek naar de monitoring naar de landelijke specialisatie van Horizon: de Besloten Behandelgroep voor kinderen van 6 tot 12 jaar met zeer ernstige gedragsproblemen. Ongeveer drie keer per jaar een evaluatie uitgebracht en verder de methodiek beschreven van dit aanbod. Belangrijk daarbij was de aansluiting tussen leefgroepen en onderwijs.

In opdracht van de provincie Zuid-Holland (2005 - 2009).

Onderzoek