phone_iphone +31(6) 13309839
email info@nellekehilhorst.nl

Programma evaluaties Glen Mills School en Den Engh

op basis van een toetsingskader

Programma evaluatie van de Glen Mills School (2004) en Den Engh (2005) aan de hand van een toetsingskader, waarbij gebruik gemaakt is van de What Works criteria zijn de programma’s onder de loep genomen.
In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Na deze programma evaluatie was Nelleke betrokken bij de evaluatie van Den Engh, hetgeen geleid heeft tot sluiting.

Onderzoek