phone_iphone +31(6) 13309839
email info@nellekehilhorst.nl

Innovatieprogramma Limburg

een procesevaluatie

In 1998 is het Innovatieprogramma Jeugdzorg Limburg van start gegaan. Centraal in het programma staat de ontwikkeling en implementatie van nieuwe vormen van geïndiceerde hulp, die extra-muraal worden aangeboden in het sociale leefmilieu van de jeugdige zelf. De nieuwe hulp moet jeugdigen bereiken die nu nog in (semi-)residentiële voorzieningen als internaten en dagcentra moeten worden opgenomen. Het streven is dat gemiddeld 10% van het aantal (semi-)residentiële plaatsen wordt ingewisseld voor meer am­bulante vormen van hulp.

In het kader van het programma zijn 5 modelprojecten uitgevoerd en geëvalueerd in opdracht van de provincie Limburg.

Onderzoek