phone_iphone +31(6) 13309839
email info@nellekehilhorst.nl

Quickscan naar de druk op crisisplaatsingen in de jeugdzorg

crisisdruk in de regio Haaglanden

De aanleiding voor het onderzoek is de - vanaf begin 2016 - vrij plotselinge toegenomen druk op de crisisbedden in de regio Haaglanden. Daarnaast is sprake van een toename van beroep op de crisisdienst en van spoedmaatregelen. Het doel van de quickscan is om in korte tijd feiten, oorzaken, oplossingsrichtingen en verdiepingsvragen te beschrijven. De quickscan is daarbij gericht op leren voor de toekomst (en niet op verantwoording).

In het kader van de quickscan zijn in een korte periode cijfers verzameld, gesprekken gevoerd met (jeugd)zorgaanbieders, GI, crisisdienst en jeugd- en wijkteams en is input verzameld aan de hand van casuïstiek via Jeugdformaat. In een spiegelsessie met vertegenwoordigers van bestuur en management van gemeenten en jeugdzorgaanbieders de belangrijkste bevindingen gedeeld en verdiept. De resultaten van de quickscan geven zicht op oorzaken, de vragen waarop verdiept kan worden en mogelijke oplossingsrichtingen.

Onderzoek