phone_iphone +31(6) 13309839
email info@nellekehilhorst.nl

Zorginkoop van de pilot Gedragsbeïnvloedende Maatregel

Evaluatie


Evaluatie zorginkoop pilot Gedragsbeïnvloedende Maatregel (GBM),
in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) (2012).

Onderzoek